Simpozij: Hrvatsko hotelijerstvo i turizam danas i sutra

8. svibanj 2009. u Bolu na Braču

Prošle godine je započeo s radom portal specijaliziran za oglašavanje privatnog smještaja, www.privatnismjestaj.hr

Hrvatsko-austrijska trgovinska komora, grupa investitora „Austrian Hotel Investors in Croatia“ i Hrvatska udruga hotelijera i restoratera, pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma, organizirali su dana 8. svibnja 2009. godine u hotelu Bretanide Sport und Wellness Resort u Bolu, na otoku Braču, međunarodni Simpozij: Hrvatsko hotelijerstvo i turizam danas i sutra.Iskustva hrvatskih i austrijskih investitora

Cilj skupa: doprinijeti razmjeni austrijskih i hrvatskih iskustava u turizmu, a posebice u hotelijerstvu i i ukazati na značenje ovih gospodarskih grana na pozitivni gospodarski razvoj Hrvatske.

Održana su stručna izlaganja i diskusije renomiranih predstavnika iz Hrvatske i Austrije:

Pozdravne riječi i otvorenje skupa:
     – Michael Schlögl, glavni direktor Bretanide i domaćin skupa
     – Slavko Begić, glavni opunomoćenik, Hrvatsko –austrijska trgovinska komora
     – Franco Palma, predsjednik IO i Predsjedništva HUH-a
     – Branko Grgić, državni tajnik Ministarstva turizma Republike Hrvatske

Moderator: Ružica Mikačić, komentator turizma “Slobodna Dalmacija”


1. Razvoj hrvatskog turizma s aspekta austrijskih investitora

Uvodno izlaganje:
Georg Eltz, član Uprave Valamar grupe
prezentacija – download

Sudionici panel diskusije:
– Branko Grgić, državni tajnik Ministarstva turizma Republike Hrvatske
– Georg Eltz, član Uprave Valamar grupe
– dr. Otmar Michaeler, direktor Falkensteiner Michaeler Tourism Group
– Kristian Šustar, predsjednik Uprave Maistra d.d. Rovinj

2. Ekologija i prostorno uređenje na Jadranu – Koncept održivog turizma u Hrvatskoj

Uvodno izlaganje:
– Antun Paunović, dipl.ing.arch., ravnatelj Zavoda za prostorno planiranje
             prezentacija – download
– Ratimir Zimmermann, dipl.ing.arch, načelnik Odjela za istraživanje i informacijski sustav
   prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
             prezentacija – download
– Vinko Mladineo, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
             prezentacija – download

Sudionici panel diskusije:
– Antun Paunović, dipl.ing.arch., ravnatelj Zavoda za prostorno planiranje
– Ratimir Zimmermann, dipl.ing.arch, načelnik Odjela za istraživanje i informacijski sustav
   prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
– Thomas Oberhofer, dipl.ing. Falkensteiner Michaeler Tourism Group
– Vinko Mladineo, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

3. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu – razmjena iskustava

Uvodno izlaganje:
Franco Palma, predsjednik IO i Predsjedništva HUH-a
prezentacija – download

Sudionici panel diskusije:
– Michael Schlögl, glavni direktor Bretanide
– Franco Palma, predsjednik IO i Predsjedništva HUH-a
– Gordana Fabris, Valamar hoteli i ljetovališta Zagreb
– dr.sc. Vidoje Vujić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

4. Upravljanje destinacijom

Prezentacija studije “Upravljanje destinacijom i preporuke za poboljšanje kvalitete” –
Kristina Petrušić, Roland Berger Strategy Consultants Hrvatska

Sudionici panel diskusije:
– Saša Bogdanov, direktor Arcotel Allegra Zagreb
– Kristina Petrušić, Roland Berger Strategy Consultants Hrvatska
– Mili Razović, direktor Ureda Turističke zajednice Splitsko dalmatinske županije
– Kristian Šustar, predsjednik Uprave Maistra d.d. Rovinj
– Ružica Mikačić, predsjednica Turističke zajednice Splita

TURISTIČKA 2010. GODINA

U 2010. godini na tržištu će biti slična poslovna kretanja kao i u 2009.g. (više izražen last minute booking), internet prodaja bilježit će sve veće učešće u prodaji.

Za očekivati je:
     – da će konkurencija povećati svoje promidžbene i prodajne aktivnosti zbog zabilježenih
        većih padova turističkih prometa u 2009.g.,
     – smanjenje investicijskih ulaganja u razvoj turističkih proizvoda

čime će se SMANJITI KONKURENTNOST HRVATSKOG HOTELIJERSKOG SEKTORA.


Problematika vezana uz pripremu turističke sezone 2010. je sljedeća:
     – nemogućnost povećanja cijena,
     – smanjenje investicija,
     – problem naplate potraživanja i povećanje nelikvidnosti,
     – teški uvjeti kreditiranja, nemogućnost reprograma kredita,
     – očekuje se povećanje troškova poslovanja zbog dodatnog fiskalnog opterećenja
       (povećanje PDV i sl.),
     – rasterećenje sektora od fiskalnih i parafiskalnih opterećenja u ovakvim okolnostima je
       teško očekivati,
     – daljnje zapošljavanje radnika, poteškoće oko sezonskog zapošljavanja.


Mjere:

1. Politika cijena
     – ne povećavati cijene,
     – uključivati popuste i dodatne usluge u cijenu.

2. Promocija i promidžba za 2010.
     – povećati financijska sredstva za 2009.g.,
      – preispitati prisutnost na emitivnim nacionalnim tržištima kao i kanale prodaje.

3. Suštinski realizirati akcijski plan za 2010.g. uz nadopunu reprogramiranja kredita prema
    financijskim institucijama.

4. Završiti dubinsku analizu sektora.

5. Započeti izradu strategije razvoja hrvatskog turizma.

Konferencija za novinare Zagreb, 15.09.2009.

U datim okolnostima financijske i ekonomske krize te rezerviranja turističkih usluga u zadnji čas ocjenjujemo da su

               TURISTIČKA KRETANJA DOBRA ODNOSNO IZNAD OČEKIVANJA.

Tablica 1. Noćenja po vrstama tipova smještaja za razdoblje I.-VIII.2009. – indeks

Red.br.    Vrsta tipa smještaja        Noćenja – indeks          Prihod – indeks
                                                        I.-VIII.09./08.              I.-VIII.09./08.
  1.            Hoteli                                       93                             90
  2.            Kampovi                                  103                           104
  3.            Privatni smještaj                      105                           105
  4.            Turistički apartmani                   94                             93
  5.            Ukupno Hrvatska                     100                             95


Osnovni razlozi takvih turističkih kretanja za razdoblje I.-VIII.2009. su:
     – Izvršene promidžbene i promotivne aktivnosti,
     – Smanjenje cijena,  mjere i aktivnosti prodajnih službi poduzeća (davanje popusta
        i besplatnih dodatnih usluga, rezerviranje u zadnji čas),
     – Povoljne vremenske prilike.

Sagledavajući osnovna obilježja poslovanja hotelijerstva u 2009.g. dolazimo do sljedećih ocjena:

   Pozitivni učinci:
     – povećanje aktivnosti i događanja u destinacijama,
     – povećanje kvalitete pruženih usluga kroz veću motiviranost i angažiranost proizvodno
        uslužnog osoblja,
     – pozitivan odnos j avnog sektora i socijalnih partnera prema izvršenju turističke sezone.

   Negativni učinci:
     – sektor će u cjelini bilježiti veće gubitke,
     – pogoršali su se pokazatelji zaduženosti,
     – sektor će u cjelini bilježiti još veću negativnu profitnu marginu,
     – rentabilnost imovine je i dalje nezadovoljavajuća.

Zagreb, 18. 12. 2009.

Hrvatska udruga poslodavaca u hotelijerstvu

Zagreb, 18. 12. 2009.

U Hotelu Sheraton u Zagrebu održana je Osnivačka skupština Hrvatske udruge poslodavaca u hotelijerstvu (HUPUH).

Skupština Hrvatske udruge hotelijera i restoratera (HUH) je na sjednici održanoj 18. prosinca 2009. donijela odluku o utemeljenju Hrvatske udruge poslodavaca u hotelijerstvu.

Istom odlukom članice HUH-a postaju utemeljitelji i članice HUPUH-a dok će se po upisu HUPUH-a pokrenuti postupak gašenja HUH-a pri čemu sva prava i obveze kao pravnog slijednika HUH-a prelaze na novoosnovanu udrugu.

Suprotno informacijama koje su se pojavile u javnosti ovaj čin ne predstavlja jednostranu odluku o gašenju HUH-a već naprotiv tranziciju udruge u višu razinu u skladu sa propisima RH.

HUH je u svom dosadašnjem radu uz podupiranje struke nastojao utjecati na poboljšanje uvjeta u kojima posluje hotelijerski sektor međutim često puta bez dovoljno učinka što je izazvalo opravdano nezadovoljstvo članica.

Obzirom na činjenicu da je turizam kao industrija upravljački fragmentiran i interesno razjedinjen HUH je na nacionalnoj razini pokrenuo inicijativu za interesno udruživanje turističkog gospodarstva. Cilj udruživanja je ujediniti poslodavce svih segmenata turizma i konkretizirati zahtjeve kako bi se zauzela uloga partnera javnom sektoru i socijalnim partnerima u kreiranju općeg pravnog i gospodarskog okvira koji utječe na budućnost, rast i razvoj turističkog sektora. Pri tome je cilj mobilizirati kreativnu energiju i snagu svih pojedinačnih čimbenika i postojećih udruga te kroz partnerstvo i efikasno upravljanje ostvariti ciljeve.

U skladu sa definiranim ciljevima i postavljenim zahtjevima donijeta je odluka o tranziciji postojeće u udrugu višeg reda pri čemu su i tijela HUPUH-a interno organizirana sukladno zahtjevima vremena i međunarodnim iskustvima.

Na osnivačkoj skupštini dosadašnji Predsjednik HUH-a Anđelko Leko izabran je za počasnog predsjednika HUPUH-a.

Predsjednik HUPUH-a je Kristian Šustar. 

Potpredsjednici HUPUH-a su: Joško Lelas, Ivan Sabljić i Kristijan Staničić. Članovi Izvršnog odbora HUPUH-a su:  Veljko Ostojić, Željko Kukurin, Vlado Miš, Mario Jantol, Branimir Jurišić, Ivan Bilić, Marijo Vrsaljko, Željko Rešetar, Mara Pavić Požega, Jerko Bralić, Ivana Kolar, Mato Škojo i Zdenko Cerović.

Predsjednik Savjeta HUPUH-a je Franco Palma, a članovi Savjeta HUPUH-a su: Ivan Šorić, Mladen Šebelić, Amelia Tomašević i Vedran Ribarević.

Platforma za interesno udruzivanje turistickog gospodarstva – download

Statut HUPUH-a – download