Obavijesti

Konferencija za novinare Zagreb, 15.09.2009.

U datim okolnostima financijske i ekonomske krize te rezerviranja turističkih usluga u zadnji čas ocjenjujemo da su

               TURISTIČKA KRETANJA DOBRA ODNOSNO IZNAD OČEKIVANJA.

Tablica 1. Noćenja po vrstama tipova smještaja za razdoblje I.-VIII.2009. – indeks

Red.br.    Vrsta tipa smještaja        Noćenja – indeks          Prihod – indeks
                                                        I.-VIII.09./08.              I.-VIII.09./08.
  1.            Hoteli                                       93                             90
  2.            Kampovi                                  103                           104
  3.            Privatni smještaj                      105                           105
  4.            Turistički apartmani                   94                             93
  5.            Ukupno Hrvatska                     100                             95


Osnovni razlozi takvih turističkih kretanja za razdoblje I.-VIII.2009. su:
     – Izvršene promidžbene i promotivne aktivnosti,
     – Smanjenje cijena,  mjere i aktivnosti prodajnih službi poduzeća (davanje popusta
        i besplatnih dodatnih usluga, rezerviranje u zadnji čas),
     – Povoljne vremenske prilike.

Sagledavajući osnovna obilježja poslovanja hotelijerstva u 2009.g. dolazimo do sljedećih ocjena:

   Pozitivni učinci:
     – povećanje aktivnosti i događanja u destinacijama,
     – povećanje kvalitete pruženih usluga kroz veću motiviranost i angažiranost proizvodno
        uslužnog osoblja,
     – pozitivan odnos j avnog sektora i socijalnih partnera prema izvršenju turističke sezone.

   Negativni učinci:
     – sektor će u cjelini bilježiti veće gubitke,
     – pogoršali su se pokazatelji zaduženosti,
     – sektor će u cjelini bilježiti još veću negativnu profitnu marginu,
     – rentabilnost imovine je i dalje nezadovoljavajuća.

Komentari isključeni za Konferencija za novinare Zagreb, 15.09.2009.